Dirk-Jan de Bruijn

Director Traffic Innovation Centre

Bedrijfseconoom Dirk-Jan de Bruijn is al zo’n drie decennia actief met het effectueren van veranderopgaven in het publieke domein. Het is zijn passie om een bord spaghetti te transformeren in een bord asperges. En met die vlieguren heeft hij zich gespecialiseerd in het implementeren van netwerkleiderschap. Waarbij niet het instituut maar de maatschappelijke opgave centraal staat; gericht op het creëren van klantwaarde. Recent heeft hij vanuit de top van Rijkswaterstaat de opdracht gekregen om onder de vlag van het EU voorzitterschap de European Truck Platooning Challenge (www.eutruckplatooning.com) te organiseren. Om zo mét elkaar stappen te zetten om het concept platooning te operationaliseren – gericht op het effectueren van een andere kijk op mobiliteit en logistiek. Sinds 1 juli jl. is hij actief als directeur Innovatiecentrale (www.innovatiecentrale.nl) - een samenwerkingsverband van publieke en private partijen om met nieuwe smart mobility toepassingen te kunnen experimenteren, leren en inspireren gericht op een concrete bijdrage aan doorstroming, veiligheid en duurzaamheid. Zijn eigen veranderervaringen heeft hij toegankelijk gemaakt in 'Vastgeroeste Patronen Doorbreken' (Scriputm 2016).