Martijn Maas

facilitator, trainer en consultant CoThink

Mijn grootste passie is mensen inspireren om op een nieuwe manier naar vraagstukken te kijken zodat zij zelf in staat zijn om de volgende stap te zetten. Daarbij zie ik het simpel maken van complexiteit als een van de belangrijkste sleutels tot verbetering of groei. Inzicht + actie = uitzicht!

Voordat ik bij CoThink aan boord kwam heb ik ruim 20 jaar gewerkt in de ICT. Behalve een hele brede technische ICT-achtergrond heb ik veel ervaring opgedaan met crisismanagement, incident-, problem- en change-management, delivery/business management, unit management, offshore, LEAN en verbeter/verander programma’s. Mede hierdoor heb ik mijn passie ontdekt voor het nieuwe tijds leiderschap, (organisatie) psychologie als ook het inspireren en ontwaken van (intrinsieke) motivatie en talenten van mensen.

In de afgelopen 3 jaar heb ik een innovatieve zienswijze ontwikkeld over kwaliteitsverbetering in operationele omgevingen. Een belangrijk deel daarvan gaat over het herstellen van de balans tussen doel en middel. Zeker in de ICT, waar de complexiteit alsmaar toeneemt, zie ik dat als een van de noodzakelijke stappen. Mijn aanpak is geworteld in o.a. de volgende concepten en ideeën: Golden Circle (Sinek), Six Simple Rules (Morieux), First Followers (Sivers), Motivation (Pink), Situationeel Leiderschap (Hersey) en Dienend Leiderschap (Lao-Tzu, Greenleaf).